03-08-2017

Jongeren onderhouden plantsoen in Kloosterlanden

Jongeren van Voortgezet Onderwijs De Ambelt, De Linde en Praktijkonderwijs EHL Arkestein zorgen ervoor dat het plantsoen in bedrijvenpark Kloosterlanden iedere vrijdag wordt onderhouden en schoongemaakt wordt. Het project ‘MatchPOinD in bedrijf’ geeft de jongeren werk(ervaring) en leidt tot een bloeiend plantsoen!

Tijdens de burendag in de Keulenstraat en Munsterstraat zijn er veel verzoeken binnengekomen om het park aantrekkelijker te maken. Er werd te weinig onderhoud gepleegd en de banken en prullenbakken zijn verouderd. Jammer, want de prachtige groene omgeving is heerlijk om doorheen te wandelen en/of te kunnen lunchen. De School voor Ondernemers en MatchPOinD hebben deze serieus signalen opgepakt en halverwege mei dit jaar is het project om het plantsoen aan te pakken van start gegaan.

Iedereen verdient een kans
De jongeren worden vakkundig begeleid door Arend-Jan Arfman, voorman van Het GroenBedrijf en gecoacht door Hans Koene van Afwijkend Werken, tevens ambassadeur van het Deventer Scoort team School voor Ondernemers. De deelnemende partijen hebben elkaar gevonden in de overeenkomstige visie dat iedere jongere een kans verdient op de arbeidsmarkt en van toegevoegde waarde is voor maatschappij en ondernemers. In relatie tot deze jongeren en dit project wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met het bedrijfsleven.

Talent aan het werk
De jongeren tonen hun passie voor groenonderhoud en het schoonhouden van de omgeving en zitten tevens in het team van Deventer Scoort. Een trots gevoel van betekenis, eigenwaarde, professionals benadering en een centrale plek waar aandacht aan je geschonken wordt: een project waarin alle partijen er beter van worden. Iedere vrijdag, tussen 8.30 en 13.30 uur ziet u deze talenten samen met Arend-Jan in de oranje hesjes van ‘MatchPOinD in bedrijf’.

Steunt u het project?
MatchPOind wil dit project graag ombuigen naar structurele arbeidstraining, dagbesteding en stage/leerplekken. Zij willen het park aantrekkelijk inrichten met behulp van onderwijs en maatschappelijke organisaties. Ondernemers die dit willen ondersteunen, zijn van harte welkom. U kunt uw vrijwillige bijdrage storten op bankrekening NL97 RABO 0305 0853 28 t.n.v. De school voor ondernemers onder vermelding van Plantsoen.

Doel: een levendig bedrijvenpark
Het uiteindelijke doel is dat wij onze bijdrage willen leveren dat bedrijvenpark levendiger wordt, dat er meer activiteit plaatsvindt en dat het een genot is en blijft om in het bedrijvenpark werkzaam te zijn. Daar heeft u dus ook belang bij!

Scoor ook in Deventer!

Deel uw project, ideeën of vragen met vele anderen:

Word supporter