18-03-2017

Jongeren over de arbeidsmarkt van morgen

Wilt u weten hoe jongeren over de toekomst van de arbeidsmarkt denken? Lees hier de vijf visies van vijftig jonge Nederlandse denkers. Zij onderzochten in het ReflexLAB, een initiatief van FNV Jong, CNV Jongeren en (uitzend)branche¬organisatie ABU, nieuwe mogelijkheden voor scholing, duurzame inzetbaarheid, moderne arbeidsvoorwaarden, de Europese arbeidsmarkt en flexibel werk. Hun vijf visies en ideeën voor de moderne arbeidsmarkt in het kort:

1 Zekerheden loskoppelen:
Maak scholing toegankelijk voor iedereen die het nodig heeft, door het los te koppelen van contractvorm of sector. Een nationaal scholingsfonds moet daarvoor zorgen.

2 Duurzame inzetbaarheid:
Creëer een nieuw platform (STAPP) dat bij jongeren zorgt voor meer zelf-bewustzijn, inzicht in hun (ontwikkel)mogelijkheden en ondernemerschap.

3 Gulden middenweg:
Creëer moderne instrumenten door te experimenteren en een middenweg te vinden tussen ‘vast en flex’. Bijvoorbeeld ten aanzien van hypotheken, pensioenen, belastingen en overheidsregels.

4 Baas over eigen arbeidsvoorwaarden:
Introduceer een jongeren-cao met arbeidsvoorwaarden die beter passen bij jongeren. Vergroot hun betrokkenheid door online ideeën op te halen en terug te koppelen en creëer meer keuzemogelijkheden.

5 Europese arbeidsmarkt:
Vergroot de mogelijkheden voor mbo-studenten om vakopleidingen (deels) in andere lidstaten van de Europe¬se Unie te volgen. Dit vergroot de mobili¬teit en verkleint de mismatch op de Euro-pese arbeidsmarkt.

Lees meer over dit onderzoek op www.reflexlab.nl

Scoor ook in Deventer!

Deel uw project, ideeën of vragen met vele anderen:

Word supporter