Tips van Deventer Scoort

Tips van Deventer Scoort om u te helpen bij het invullen van inclusief werkgeverschap: zo kunt u met  jobcarving en social return ruimte creëren in uw organisatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusief werkgeverschap = unieke talenten van iedere medewerker zien, waarderen en benutten.

Belangrijkste tip:

Ervaar de voordelen en vergeet vervolgens de vooroordelen. Deze medewerkers kunnen vaak meer dan werkgevers verwachten.

De 3 opbrengsten van Social Return

De overheid neemt bij inkopen en aanbestedingen Social Return als contractvoorwaarde op. Social Return begint vaak als een verplichting maar eindigt meestal als het begin van structureel inclusief ondernemen. De opbrengsten van social return zijn drieledig:

Ten eerste krijgt de werkgever meer arbeidspotentieel, meer kans op opdrachten en de mogelijkheid om de werkzaamheden efficiënter en goedkoper in te richten.

Ten tweede vermindert social return het risico op werkloosheid, terwijl werknemers tegelijkertijd meer kansen krijgen op persoonlijke ontwikkeling.

Ten derde levert social return de overheid veel op: er zijn minder uitkeringen nodig en de inzet van ambtelijke capaciteit wordt minder. Daarnaast versterkt de regionale werkgeversbenadering, verbetert de (regionale) leefbaarheid en verbetert de strategische samenwerking tussen regionale werkgevers en opleidingsbedrijven. Kortom: winst voor bedrijf, mens, maatschappij

Jobcarving: minder werkdruk, meer werkplezier

Werknemers die alleen nog maar doen waar ze goed in zijn. Niemand die meer ‘vervelende klusjes’ hoeft te doen. Minder mensen die meer kunnen doen. Een betere match tussen taken en werknemers. Sneller kandidaten kunnen aannemen omdat elke beperking kan worden opgevangen door de draagkracht van collega’s. Zomaar wat voordelen van jobcarving.

Werkgevers die jobcarving inzetten, knippen functies op in gespecialiseerd en ongeschoold werk en creëren hiermee banen voor mensen met een beperking. Niet alleen zij profiteren hiervan, maar ook je bedrijf. Het draagt namelijk bij aan een hogere efficiëntie en een duurzame bedrijfsvoering. Jobcarving helpt de personeelskosten te verlagen. Je hoeft minder gauw extra gespecialiseerd personeel aan te nemen, omdat je huidige medewerkers efficiënter kunnen werken. Daarnaast leveren loonkostensubsidies financiële voordelen op.

Door jobcarving creëert u kortom passender werk, een hogere motivatie en betere efficiëntie.

Hoe kunt u inclusief ondernemen?

1. U kunt een medewerker met een beperking zelf in dienst nemen
2. U kunt een medewerker met een beperking inlenen / detacheren
3. U kunt ook inkopen bij bedrijven die betaald werk bieden aan mensen met een beperking.
4. U kunt afspraken maken met uw leveranciers
5. U kunt mensen met een beperking een proefplaatsing of werkervaringsplek aanbieden

Scoor ook in Deventer!

Deel uw project, ideeën of vragen met vele anderen:

Word supporter